بی چاره ترین مردهای دنیا ، مرد های ایرانی هستند

قسمتی از طنز و اجرای استند آپ کمدی حسن ریوندی در کیش

www.hasanreyvandi.com