تکرار تلخ سناریو «جشن باخت»

مذاکراتی که طی آن دو طرف ایرانی و غربی را به توافق لوزان رساند آنقدر طرف غربی را متعجب و خوشحال کرد که رویای دور از دسترس بازرسی های ویژه از تاسیسات نظامی ایران بدون هیچ جنگ و خونریزی را برای غربیها تسهیل میکرد. رژیم بازرسی های ویژه تنها برای کشور عراق بکار رفته است و پس از این بازرسی ها و دستیابی به تمامی اطلاعات نظامی عراق این کشور با فاجعه ای روبرو شد که نه تنها سرنوشت ده سال گذشته عراق که همه از آن با خبریم را در پی داشته است بلکه نسل های آینده نیز از آن بازرسی ها متضرر شده اند. همچنین بر اساس این بیانیه بسیاری از زیر ساخت های تحریم هایی که تیم ایرانی متعهد شده بود برای برداشته شدن آنها تلاش کند، پابر جا می ماند. بنا بر نظر کارشناسان 85 درصد از تحریم ها بلحاظ کیفی پابرجا خواهد ماند و فقط تحریم های صرفا هسته ای و نه تحریم های چند منظوره را شامل خواهد شد.به همه این ها بیافزایید که اگر ایران بر اساس خواست طرف غربی محدودیت یک دهه ای در صنعتی شدن هسته ای را بپذیرد هرگز عقب ماندگی علمی را نخواهد پذیرفت ولی بیانیه لوزان عقب نشینی علمی را نیز در ابعاد گوناگون پذیرفته است بگونه ای که ایران حتی نمیتواند یک آبشار 164 تایی از سانتریفیوژ های موجود نسل های 4 ، 5،6،8 را برای تحقیق و توسعه در اختیار داشته باشد.