مستند هسته ای «نوبت انعطاف شماست»

110
10 آذر 1394

در تنظیم توافق و پذیرش تعهدات ، ایران انعطاف زیادی نشان داده بود و حتی برای اعتماد سازی تعهدات فراتری از قوانین و مقررات بین المللی پذیرفته بود...

فیلممستنددانلود مستندمستند سیاسیمستند انقلابی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x