اجتماع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب در حسینیه هنر

به گزارش عمار فیلم ، همایش فعالان فرهنگی کشور شب سه شنبه 22 تیر 94 ، در جمعی صمیمی، با حضور اساتید جبهه فرهنگی انقلاب، فیلم سازان، اهالی موسیقی، شعرا، نویسندگان و جمعی از اصحاب رسانه برگزار گردید.