جنجال بورسیه ها، یکی از غلط ترین کارها

کليپ «جنجال بورسیه ها، یکی از غلط ترین کارها» برگرفته از فرمايشات اخیر امام خامنه اي مدظله العالي در قضیه بورسیه ها از توليدات مجموعه زمانه