شعرخوانی مرتضی امیری اسفندقه در همایش فعالان فرهنگی انقلاب اسلامی

شعرخوانی مرتضی امیری اسفندقه در همایش فعالان فرهنگی انقلاب اسلامی