انحراف بورس از مسیر اصلی

141
10 آذر 1394

چرا بازار بورس تشکیل شد و این بازار چگونه از مسیر اصلی خود منحرف شد؟

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x