رحیم پور از فتوای تاریخی امام خمینی علیه توافق بد میگوید

132
10 آذر 1394

من فکر میکردم دشمن انقدر با هوش باشد که در مقابل دولتی که قائل به عقب نشینی است چند صباحی عقب نشینی کند تا حداقل دهان مخالفان توافق بد را ببندد ولی اینها اینقدر هم راضی نمیشوند که امتیازی بدهند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x