تشکر از قطعنامه ضد ایرانی

عراقچی : میتوانیم قطعنامه 2231 را در بحث موشکی نقض کنیم / نجف زاده : پس چرا قبول و تشکر کردیم؟