نظر عراقچی درباره "کاغذپاره" و "استکبارستیزی"

عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده در پاسخ به سوال خبرنگار «نسیم» مبنی بر اینکه "آیا شما هم قطعنامه شورای امنیت را کاغذپاره می‌دانید" گفت: مهم نیست که چه نامی برایش بگذاریم؛ مهم برای ما حفظ منافع ملی است