رسایی:اگر انقلابی و ایرانی نیستید، حداقل آمریکایی باشید

حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 در تذکر شفاهی خود گفت: متأسفانه بعد از جمع بندی متنی در وین که هنوز مراحل قانونی را در داخل کشور ما طی نکرده، شاهد جشن و پایکوبی عده ای برای بازگشت آمریکا و بزک کردن دشمنی های آمریکا در برخی رسانه های کشور بودیم به طوری که برای اظهار چاکری به دولت جنایتکار آمریکا آب از لب و لوچه آنها آویزان بود.