صنایع دستی فرش زنجان

فرش زنجان: فرشهای موجود در بازارهای داخلی فرش افشار زنجان از مقام خاصی برخوردار است با وجود اینكه این نقشه بافت از یافته‌ها و نقشه‌های سنتی استان نمی‌باشد ولی عجیب در بین خانواده‌ها و تولیدكنندگان قالی در استان رسوخ كرده است، به طوری كه از رونق بسیار خوبی نیز در بازارهای خارجی برخوردار است و به نام //IRONCARPET// یا فرش آهنین نسبت داده شده است، به علت محكم و بادوام بودن قالی و ثابت بودن رنگ كه آن كه متاسفانه در حال حاضر اكثر مواد اولیه مصرفی با رنگرزی شیمیایی می‌باشد و یكنواختی نوع تلفیق پشم و رنگ آن ولی متاسفانه در بازارهای موج سودجوئیهایی از این قبیل فرش انجام شده است كه از جمله آنها، استفاده از مواد اولیه نامرغوب و خارج از استاندارد ملی و بین‌المللی است: استفاده از پشم‌های دباغی و غیر مرغوب در خامه‌های موجود در بازار به علت ارزانی استفاده از رنگهای ارزان و تاثیرپذیر در مقابل اشعه خورشید موج شده كه از محبوبیت این هنر ملی و محلی كاسته شود. علتهای موجود در مصرف اینگونه مواد به شرح ذیل است: سائیده شدن زودرس فرش به علت كوتاه بودن الیاف پشم كه این موضوع با یك بار كشیدن جارو معلوم می‌شود. بی‌رنگ شدن قالی پس از گذراندن زمان بسیار كوتاه به علت كم‌دندانه‌بودن شیر و گازوئیل موجود در پشم. لازم به ذكر است…