صنایع دستی جاجیم

جاجیم بافی: جاجیم بافی مانند دیگر بافته های كوچك داری استان زنجان، تولیدكنندگان چندانی ندارد و متاسفانه رو به نابودی است. این بافته درگذشته نه چندان دور (15-10 سال گذشته) در اكثر مناطق از قبیل شهرستانهای خرمدره، ابهر، خدابنده و طارم رایج بوده است كه در حال حاضر به دلیل نفوذ انواع بافته های ماشینی و صنعتی و غیر سنتی در بین مردم، این بافته بسیار زیبا و هنری، رواج اولیه خود را از دست داده و تولید كنندگان علاقه ای به بافت آن نشان نمی دهند. مدیریت صنایع دستی استان به دلیل حفظ و حمایت از این رشته تولیدی در منطقه طارم طرح احیا و توسعه این رشته را به مسئولان محترم استان ارائه نموده كه با تصویب این طرح می توان در جهت احیاء این بافته زیبا و اصیل با رنگ بندی بسیار غنی و همگون فعالیت كرد و تولیدكنندگان را با صرف اعتبار و انرژی لازم تشویق به تولید و ادامه این رشته را نمود. تولید انواع جاجیم بر روی دارهای افقی بسیار ساده چوبی كه در حقیقت نمی توان نوع ساده و ابتدایی آن را دار نامید. ابزارآلات بافت جاجیم را چند قطعه چوب ساده به جهت مهار كردن چله های جاجیم تشكیل می دهند كه به طریقه ای ابتدایی بر روی زمین تعبیه می شود.