صنایع دستی قالی بافی در بنداروز

324
10 آذر 1394

قالی بافی توسط زنان جنوبی در حال انتقال به نسل های آینده نیاز به حمایت و توجه بیشتری دارد تا این هنر زیبا از بین نرود. اینجا روستای بنداروز از توابع دشتستان است .

آموزشیصنایع دستی قالی بافی در بنداروزصنایعبنداروزقالی بافی در بنداروزقالی بافی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x