صنایع دستی مسگری

- شما نوه دارید؟ - دو تا دارم. - خدا حفظشان کند. - سلامت باشید. - پسر یا دختر هستند؟ - سه تا نوه پسر دارم و 4 تا پسر هم خودم دارم. - برای نوه هایتان قصه هم می گوئید؟ - آنها خانه خودشان هستند و دور و بر ما نمی آیند. - من به یاد پدر بزرگم افتادم که گاهی برای نوه‌ها قصه می‌گفتند. نمی‌دانم آیا شما هم الان حوصله قصه گویی دارید یا نه؟ یادم می آید قصه ای تعریف کرد و آخرش هم گفت بله پدر جان، نوه گل من، به همین دلیل است که می گویند گنه کرد در بلخ آهنگری... - بقیه اش را شما بگوییداو به دعوت دوست دیرینه اش خواجه نظام الملک طوسی، گاهشمار پریشان ایران را سامان داد و این تقویم های امروزی همان تقویم جلالی است. گاهشماری دقیق که در بیست و هشت هزار سال تنها یک روز خطا دارد.- به شوشتر زدند گردن مسگری- الان داشتم فکر می‌کردم که مسگرها چقدر مظلوم بودند که در بلخ آهنگری گناه کرد و در شوشتر گردن مسگری را زدند. واقعا چرا؟ - نمی دانم. - شما این ضرب المثل را شنیده بودید؟ - بله. شنیده بودم. – یعنی‌چی؟- خوب، از همه طبقات پایین تر شغل مسگری است. از این صنف مظلوم‌تر پیدا نکرده اند. یکی در یک جای دیگر گناه کرد، به سراغ مسگر آمدند- دوست داریم اسم شما را بدانیم. لطفا خودتان را برای بیننده های ما معرفی کنید. - عباسعلی هیئت حسینیان هستم. - چند سال دارید؟ - 63سال…