صنایع دستی سفال گری

272
10 آذر 1394

سفالگری از نخستین صنایع ساخت دست بشر می باشد که ساختن ظروف با گل است و به ظرف ساخته شده سفالی می گویند. خاک استفاده شده در صنعت سفالگری خاک رس می باشد. قبل از رواج شیشه سفالینه ها رایج ترین ظروف مورد استفاده بشر بودند.

آموزشیصنایع دستی سفال گریصنایعسفالسفال گری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x