شاعر همجنسگرای ایرانی: تل آویو بهترین مکان زمین است

شاعر همجنسگرای ایرانی پس از ورود به سرزمین‌های اشغالی، تل آویو را بهترین مکان جهان معرفی کرد.