صنایع دستی جولایی

جانماز یا سجاده تولید دیگر کارگاه موج بافی است. این بافته چنان از نام آن برمی آید زیراندازی برای ادای نماز است. که همیشه پاک و منزه نگه داشته می شود و پس از انجام نماز جمع می شود. قطع جانماز کوچک در حدود 100 * 150 سانتی متر است و از دو تخته تشکیل میشود. رنگ آمیزی و نقش پردازی جانماز متأثر از جنبه معنوی کاربرد آن است و بر خلاف موج که دارای رنگ های شاد و متنوع است. ترکیب رنگی آن از دو رنگ سیاه و سفید یا قهوه ای و سفید تشکیل می شود.