صنایع دستی تنور

254
10 آذر 1394

تنور در این کلیپ مراحل ساخت تنور های سنتی در شهرستان دامغان به تصویر کشیده شده است . در ساخت این تنورها جدا از اینکه از کاهگل ساخته می شود اعتقادی وجود داردکه این کارحتما باید باوضو انجام شود تا برکت سفره افزایش یابد.

آموزشیصنایع دستی تنورصنایعدستیتنور

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x