روزنه 182، پلیس بد از ایران جایزه می‌گیرد؟!

گزارش خبری روزنه 182 به حواشی ورود وزیر خارجه فرانسه و متهم اصلی ورود خونهای آلبوده به ویروس ایدز به ایران پرداخته است. در این گزارش سخنان برخی از خانواده های مبتلایان به بیماری های ویروسی توسط خونهای آلوده فرانسوی به بیان مشکلات خود پرداخته اند.