صنايع دستي: کیف عابر بانک

با فرا رسیدن پاییز و زمستان،از آنجایی که گذر شبها طولانی می شود؛قطعا بهترین فرصت برای خانم های ایرانی است، تا هم از وقت خود بهترین بهره را برده و هم با ساخت یک هدیه کوچک ولی جالب اطرافیان خود را شاد و دلگرم کنند.