دونقطه، سیدیاسر جبرائیلی، اما و اگر های توافق …

قسمت هفدهم فیلم «دونقطه» در گفتگو با یاسر جبرائیلی، کارشناس مسائل سیاسی و معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس منتشر شد. وی در هفدهمین قسمت از «دونقطه» به تشریح ابعاد خوب و بد توافقنامه «برجام» و اما و اگرهای اجرایی آن می پردازد. «دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته‌ای می پردازد. شماره جدید این ویدئو در گفتگو با یاسر جبرائیلی، کارشناس مسائل سیاسی و معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس، توسط سفیرفیلم تهیه شده است.