صنايع دستي: چوب تراشی

دست ساخته های چوبی ، از دیرباز در گیلان رایج بوده است و هنرمندان این رشته در تراش و کنده کاری روی چوب های محلی مهارت خاصی دارند و محصولات سنتی نظیر قاشق و چنگال و تزئینات کنده کاری شده تولید می کنند. این صنعت دستی به عنوان ارمغان سفر به گیلان در بین گردشگران طرفداران بسیاری دارد. هنر سنتی چوب تراشی در فهرست میراث معنوی ملی کشور به ثبت رسیده است