همبستگی با کودکان فلسطینی باصدای حامد زمانی

149
10 آذر 1394

همایش همبستگی کودکان شهرستان قدس با کودکان مظلوم فلسطین وغزه ومحکوم کردن جنایتهای صهیونیستهای غاصب اسرائیلی.

فیلمفلسطینحامد زمانیقدسایرانموسیقی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x