دلجویی آقای وزیر از خانم نماینده، بفرمایید شام ایرانی

169
10 آذر 1394

در حاشیه مذاکرات هسته ای و پس از تهدید جواد ظریف اتفاق افتاد:

فیلمشام ایرانینمایندهمذاکرات هسته ایظریفروحانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x