مجلس تعطیل، کنگره درحال بازخواست!

157
10 آذر 1394

در این روزهای حساس پس از مذاکرات هسته ای و ضرورت بالای بررسی دقیق متن جمع بندی مذاکرات ، مجلس شورای اسلامی در تعطیلاتٍ بعد از تعطیلات بسر میبرد!

فیلممجلس تعطیلکنگرهمجلس شورای اسلامیجمع بندی مذاکرات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x