سخنرانی مهم استاد رحیم پور ازغدی پیش از نمازجمعه 9 مرداد 94 درباره توافق هسته ای

سخنرانی مهم استاد رحیم پور ازغدی پیش از نمازجمعه 9 مرداد 94 درباره توافق هسته ای