سخنرانی مهم استاد رحیم پور ازغدی پیش از نمازجمعه 9 مرداد 94 درباره توافق هسته ای

سخنرانی مهم استاد رحیم پور ازغدی پیش از نمازجمعه 9 مرداد 94 درباره توافق هسته ای

فیلماستاد رحیم پورنمازجمعهتوافق هسته ایسخنرانی5 1

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x