اظهارات کری درباره بازرسی از مراکز نظامی ایران

در جلسه بررسی توافق هسته ای وین - کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا

فیلماظهارات کریمراکز نظامی ایرانبازرسینظامی ایرانتوافق

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x