سرانجام راکتور اراک در برجام، آب سنگین واقعی یا اسمی !؟

121
10 آذر 1394

راکتور اراک یکی از مهمترین بخش های مذاکرات و متن برنامه جامع اقدام مشترک ایران و 5+1 است.

فیلمبرجامراکتور عراقتوافقامریکا5 1

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x