سوالات فؤاد ایزدی و سلیمی از ظریف پیرامون برجام در شورای راهبردی روابط خارجی

فؤاد ایزدی استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و کارشناس امور بین الملل در جلسه شورای روابط خارجی پیرامون برجام، از ظریف پرسید: پس از 18 ماه باقیمانده از دوره ریاست جمهوری اوباما هیچ یک از نامزدهایی که کاندیدای ریاست جمهوری امریکا شوند و رأی بیاورند به توافق هسته ای پایبند نخواهند ماند همچنانکه کری این موضوع را تأیید کرد که توافق را پس از اوباما نقض خواهند کرد.