رضا زاده از لیست رکورد داران حذف شد ( انگلیسی )

آخرین روز مسابقات جهانی وزنه برداری در آمریکا، وزنه برداران دسته فوق سنگین در غیاب بهداد سلیمی و روسلان آلبگوف برای رسیدن به مدال طلای این وزن و عنوان قوی ترین مرد جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان، لوچف با ثبت رکورد ۴۷۵ کیلوگرم قهرمان شد و سه کیلوگرم رکورد مجموع جهان که در اختیار رضازاده بود را ارتقا بخشید.