کربلا از آسمان ....

کربلا و پیاده روی اربعین حسینی از آسمان ....