سامی یوسف - اجرای سنتی ترانه خراسان ۲۰۱۵

اجرای زنده سنتی ترانه خراسان در کنسرت کداگن هال لندن ۲۰۱۵ خرید ویدئو این کنسرت و آلبوم صوتی: www.samiyusufofficial.com/live۲۰۱۵