کارواش بخار قدرتمند... جدید و جالب

شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم: ارائه دهنده جدیدترین دستگاه های نظافت صنعتی در ایران تلفن دفتر فروش: ۸۷۱۸۴-۰۲۱ www.ebrahimco.com