حرف عاشقونه_حمید حامی

تمرین حامی با حضور رضا تاجبخش قبل از اجرا در جشنواره موسیقی ما. ..