توضیحات همراه اول درباره اعتراض مشترکان/ چگونه از شر پیامک‌های تبلیغاتی رها شویم؟

در پی اعتراض جمع زیادی از مشترکین همراه اول به طرح ارزش افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی، مدیرکل خدمات ارزش افزوده شرکت همراه اول توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.