أدخلوها بسلام آمنین!

این جا همان جاست که محصور در حصار جغرافیا نیست. این جا مکانی است که همه مکان‌ها به نام اوست. این جا کربلاست! به کربلا خوش آمدید.