روسیه عملیات خارج کردن گردشگران از مصر را آغاز کرد

260
09 آذر 1394

روسیه بیش از چهل هواپیماهای مسافربری را روانه مصر کرده است تا بسرعت گردشگران روس را از این کشور خارج کنند. به گفته مقامهای روسیه حدود هشتاد هزار گردشگر روس در مصر هستند که با افزایش نگرانیهای امنیتی باید مصر را ترک کنند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x