به آتش کشیدن سمبل اردوغان در روسیه

به آتش کشیدن سمبل اردوغان در روسیه در اعتراض به سرنگونی هواپیمای روسی

فیلمروسیهاردوغانسمبلترکیهسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x