به آتش کشیدن سمبل اردوغان در روسیه

117
09 آذر 1394

به آتش کشیدن سمبل اردوغان در روسیه در اعتراض به سرنگونی هواپیمای روسی

فیلمروسیهاردوغانسمبلترکیهسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x