موزه پرورشگاه کرمان

پرورشگاه صنعتی کرمان در سال 1295 هجری شمسی و در مساحتی حدود 45 هزار متر مربع توسط حاج علی اکبر صنعتی تاسیس شده و به گفته مسئول آموزش این پرورشگاه تا کنون 4000 نفر تحت مراقبت و نگه داری قرار گرفته و به اجتماع بازگشتند، مثل افراد بزرگی همچون پروفسور رجبعلی پور که بزرگ شده این پرورشگاه است. در این مکان کودکان دبستانی، راهنمایی و دبیرستانی در خوابگاه های جداگانه تحت آموزش های علمی و هنری و همچنین رشته های مختلف ورزشی قرار می گیرند. آدرس: استان کرمان ، شهر کرمان، خیابان بهشتی شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۳۷۱۲ تاریخ ثبت ۲۸/۰۱/۱۳۸۰ ه خورشیدی تولید سیمای مرکز کرمان - تهیه کننده : مجید فدایی