موزه مردم شناسی فلک الافلاک

موزه فلک الافلاک یا موزه قلعه یا موزه دژ شاپورخواست تنها موزه مردم شناسی استان لرستان در خرم آباد واقع است که صحنه هایی بسیار بدیع و چشم نوازی را از زندگی بومی مردم لرستان به نمایش گذاشته است. صفحه موزه فلک الافلاک با کلیدواژه های دیدنیهای خرم آباد، مکانهای دیدنی استان لرستان، دیدنیهای استان لرستان، موزه فلک الافلاک، موزه باستانشناسی فلک الافلاک، موزه مردم شناسی فلک الافلاک، موزه مردم شناسی استان لرستان، آدرس موزه فلک الافلاک برچسب خورده است. موزه فلک الافلاک در مجموعه قلعه فلک الافلاک در شهر خرم آباد استان لرستان قرار دارد. در مجموعه قلعه فلک الافلاک دو موزه مردم شناسی و باستانشناسی وجود دارد که از دیدنیهای خرم آباد به شمار می آیند. موزه فلک الافلاک یا موزه قلعه در دوره پهلوی با قرار دادن برخی مدارک فرهنگی، اسناد و مکاتبات اداری دوران پهلوی اول و همچنین بسیاری از نسخ خطی، مجموعه ای غنی از اسناد و مدارک فرهنگی مربوط به استان لرستان فعالیت خود را آغاز کرد اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ فعالیت آن متوقف شد و پس از جنگ ایران و عراق و در سال ۱۳۶۷ دوباره فعالیت خود را از سر گرفت. موزه فلک الافلاک بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به علت نبود امکانات نگهداری استاندارد تعطیل بود. موزه باستانشناسی فلک الافلاک در سال 74 در…