موزه دارآباد(انگلیسی)

301
09 آذر 1394

وزه طبیعت و حیات وحش دار آباد یا موزه طبیعت و حیات وحش ایران در 1372، از سوی شهرداری تهران به منظور آشنا كردن‌، مردم با میراث فرهنگی و طبیعی و شناخت اهمیت حفاظت از محیط سبز و حیوانات افتتاح شد. این موزه در 1376 به عضویت شورای بین‌المللی موزه‌ها (ICOM) و كمیسیون آموزش و ارتباطات سازمان جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN CEC)درآمد و در همین سال نیز به شبكه جهانی اینترنت پیوست‌. ساختمان موزه با مساحتی حدود 12000 مترمربع در دو طبقه‌، بخش‌های متعددی دارد كه عبارتند از: بخش پرندگان و پستان‌داران با شش سالن كه به شرح ذیل است‌: سالن مارها، گوزن‌ها، خرس قهوه‌ای آمریكای شمالی و پرندگان‌، سالن آهو، قوچ‌، قرقاول‌، خرس‌، پلنگ‌، شغال‌، روباه‌، گرگ و سالن پستان‌داران قاره آفریقا و سالن آب‌زیان و خزندگان‌. بخش زمین‌شناسی با دو سالن كه در آن ویژگی‌های دوران‌های مختلف زمین‌شناسی از نظر محیط زیست جانوری و گیاهی به تصویر كشیده شده است‌. سالن هشت كه شامل بخش پروانه‌ها، عنكبوت‌ها، رتیل‌ها و عقرب‌ها است‌. موزه دارای كارگاه تاكسیدرمی است كه در آن چگونگی فن حفظ و نگه‌داری موجودات به صورت غیر زنده به نمایش گذاشته شده است‌. از جمله ویژگی‌های خاص این موزه دارا بودن نوع كم‌یاب پوست ببر است‌. هم‌چنین‌، دو نمونه از نادرترین…


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x