موزه دارآباد(انگلیسی)

وزه طبیعت و حیات وحش دار آباد یا موزه طبیعت و حیات وحش ایران در 1372، از سوی شهرداری تهران به منظور آشنا كردن‌، مردم با میراث فرهنگی و طبیعی و شناخت اهمیت حفاظت از محیط سبز و حیوانات افتتاح شد. این موزه در 1376 به عضویت شورای بین‌المللی موزه‌ها (ICOM) و كمیسیون آموزش و ارتباطات سازمان جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN CEC)درآمد و در همین سال نیز به شبكه جهانی اینترنت پیوست‌. ساختمان موزه با مساحتی حدود 12000 مترمربع در دو طبقه‌، بخش‌های متعددی دارد كه عبارتند از: بخش پرندگان و پستان‌داران با شش سالن كه به شرح ذیل است‌: سالن مارها، گوزن‌ها، خرس قهوه‌ای آمریكای شمالی و پرندگان‌، سالن آهو، قوچ‌، قرقاول‌، خرس‌، پلنگ‌، شغال‌، روباه‌، گرگ و سالن پستان‌داران قاره آفریقا و سالن آب‌زیان و خزندگان‌. بخش زمین‌شناسی با دو سالن كه در آن ویژگی‌های دوران‌های مختلف زمین‌شناسی از نظر محیط زیست جانوری و گیاهی به تصویر كشیده شده است‌. سالن هشت كه شامل بخش پروانه‌ها، عنكبوت‌ها، رتیل‌ها و عقرب‌ها است‌. موزه دارای كارگاه تاكسیدرمی است كه در آن چگونگی فن حفظ و نگه‌داری موجودات به صورت غیر زنده به نمایش گذاشته شده است‌. از جمله ویژگی‌های خاص این موزه دارا بودن نوع كم‌یاب پوست ببر است‌. هم‌چنین‌، دو نمونه از نادرترین…