فیلم اعتراض تهیه کننده برنامه پایش به زیرمیزی و سکه های اهدایی زیرمجموعه ترکان

155
09 آذر 1394

بعد از انتشار خبر اعتراض سید امیر سیاح تهیه کننده برنامه پایش به هدایایی که از طرف زیرمجموعه مهمان برنامه یعنی اکبر ترکان در فضای مجازی، بخش خبری 20:30 این موضوع را پیگیری کرد اما از آنجا که پاسخی از آن روابط عمومی نگرفت، فیلم مربوط به این ماجرا را منتشر کرده است.

فیلمسکه های اهداییروابط عمومیبخش خبری 20 30فضای مجازی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x