سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی «خروج از خط امام» آدمهای آمریکا پشت جبهه انقلاب -22آبان

سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی پیش از خطبه نمازجمعه 22 آبان 94 در سلسله سخنرانی های «خروج از خط امام» با موضوع «آدمهای آمریکا پشت جبهه انقلاب» 2

فیلمسخنرانی استاد رحیم پورآمریکا22آبانجبهه انقلابایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x