آزادی بیان به سبک غربی

142
09 آذر 1394

فرانسه که ادعا میکند «مهد آزادی بیان در جهان» است و آزادترین کشور اروپایی است، طبق معمول آزادی بیان را تا جایی تعریف میکند که با منافع سیستم مدیریت صهیونیستی قدرتهای سرمایه داری مغایرتی نداشته باشد!

فیلمسبک غربیکشور اروپاییمهد آزادی بیانفرانسهامریکا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x