یک وقت با نفوذ فکر رئیس جمهور را عوض میکنند

آیت الله صدیقی در بخشی از خطبه نمازجمعه 22 آبان تهران به دستگیری نزار زاکا اشاره کرد و افزود: نزار زاکا در لبنان و در ایران ماموریت راه انداختن شبکه مجازی اجتماعی با اهداف امریکایی را داشت و از سرنخ های نفوذ به شمار می رفت که دستگیر شده است.