دومین قسمت از هفته نامه مستضعفین

168
09 آذر 1394

در این قسمت نیز سه موضوع مطرح می شود که عبارت اند از جمهوری اسلامی تقلبی ، طراحی جدید دشمن برای به انحراف کشیدن انقلاب و هشدار جدی امام خامنه ای در مورد مسیر و تفکر امام خمینی.

فیلممستضعفینهفته نامهجمهوری اسلامیامام خامنه ایخمینی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x