پرسش و پاسخ حسین شریعتمداری با دانشجویان اصلاح طلب

108
09 آذر 1394

پرسش و پاسخ حسین شریعتمداری با دانشجویان اصلاح طلب

فیلمحسین شریعتمداریدانشجویاناصلاح طلبپرسش و پاسخانقلاب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x