پرسش و پاسخ حسین شریعتمداری با دانشجویان اصلاح طلب

پرسش و پاسخ حسین شریعتمداری با دانشجویان اصلاح طلب

فیلمحسین شریعتمداریدانشجویاناصلاح طلبپرسش و پاسخانقلاب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x