موشن گرافیک، ده نکته درباره الزامات پیاده روی اربعین حسینی که باید بدانید

در این مشون گرافیک 10 نکته مهم درباره سفر پیاده روی اربعین حسینی که دانستن آن برای هر زائر ضروریست توضیح داده شده است. از وسایل مورد نیاز برای سفر تا اصطلاحات خاصی که در این سفر با آن زیاد سروکار خواهید داشت.