استاد رحیم پور: امریکا خطرناک نیست، تسلیم شدن در برابر آنها خطرناک است

فیلم کامل سخنرانی استاد رحیم‌پور ازغدی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران 8 آبان 94 :